Stavebná spoločnosť HYDROBETON s.r.o. (pred tým HYDROSAN) je už takmer 20 rokov popredným dodávateľom systémových riešení pre hydroizoláciu, impregnáciu a ochranu železobetónových konštrukcií a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Spoločnosť zamestnáva vyškolených pracovníkov, ktorí sa osvedčili pri úspešnej realizácii stoviek projektov a poskytuje komplexné dodávky uceleného systému ochrany železobetónových konštrukcií vrátane vysušovania muriva, odsolenia, injektáži a tesnenia pracovných škár a dilatácií.

 

Firemná filozofia, založená na uplatňovaní vysokej úrovne výrobných technológií a vysokej úrovne technických znalostí, umožnila spoločnosti aj ďalšie polia pôsobnosti: 

  • ponúka produkty pre útlm vibrácií v sektore železníc, stavebníctva a priemyslu. Špičkové materiály Sylomer® a Sylodyn®, spoločnosti Getzner, ktoré sú na báze polyuretánu sa používajú na pružné uloženie budov, strojov, na pružné osadenie konštrukčných prvkov, ako antivibračné opatrenia pre koľajové trate, na útlm kročajového hluku, atď.
  • zastupuje spoločnosť Wirthwein AG, ktorá je výrobcom vysoko kvalitných plastových dielov všetkého druhu pre oblasť automobilovej a železničnej dopravy, energetiky, domácich spotrebičov, zdravotníckej techniky a vybavení interiérov.

 

Stavebná spoločnosť HYDROBETON s.r.o. je členom v týchto organizáciách:

SKSI- Slovenská komora stavebných inžinierov

STA - Slovenská tunelárska asociácia

ZSBK - Združenie sanácií betónových konštrukcií