AKTIVITY SPOLOČNOSTI

Antivibračné a protihlukové materiály

Kryštalické izolácie betónu

Sanácia vlhkého muriva

Tesnenia pracovných a dilatačných škár

Hydroizolácie mikroinjektážami

Plastové prvky pre koľajové trate